ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 31441 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد - چهارراه پل خاکي به سمت پنجراه سناباد - نبش سناباد 26 مراجعه نمایید.